Avloppsrensning Stockholm

VI RENGÖR DINA AVLOPP

LÄS MER

Stopp i avlopp

Vi drabbas alla någon gång av stopp
i avloppen. Med rätt utrustning löser vi de
flesta problem med ditt avlopp. Läs mer här.

Stamspolning och Rensning

Stamspola regelbundet och du förebygger då
kostsamma problem med avloppen. Vi utför
stamspolning i hela Stockholm. Läs mer här.

Hetvattenspolning

Med en hetvattenspolning tar
vi snabbt och effektivt bort
beläggningar i rören. Läs mer här.

Rörinspektion

Svårt att lokalisera vad felet sitter i rören?
Med en rörinspektion hittar vi enkelt samt
förebygger fel i dina rör. Läs mer här.

Fräsning

Riktigt hårda beläggningar och rotintrång
tar vi enklast bort med en fräsning. Vi utför
fräsning i hela Stockholm. Läs mer här.

Ledningssökning

Behöver du kartlägga rören eller behöver du
lokalisera en läcka i dina rör? Vi löser problemen
med den senaste tekniken. Läs mer här.

FÖR EN FUNGERANDE VARDAG

FÖR EN FUNGERANDE VARDAG