Upplever du dålig lukt från avloppet? Eller kanske har du ett avlopp som fungerar lite halvdant? I så fall kan ditt avlopp vara dåligt ventilerat. I denna artikel kommer vi därför att gå igenom hur ett avlopp bör ventileras, samt varför det behövs.

Varför behövs avluftning av avlopp?

För att ett avloppssystem ska fungera bra är det viktigt att det är korrekt utformat och luftat. Ett av de vanligaste problemen med avlopp och avloppsanläggningar är nämligen dålig ventilation, vilket oftast leder till dålig lukt.

Ventilationens främsta uppgift är därför att se till att syre tillförs i processen och dålig lukt ventileras bort. I vissa fall kan det även behöva tillföras extra syre och hjälp med processen. Vid dessa fall, kan du med fördel använda dig utav fläktar för att öka ventilationen ytterligare.

Ifall du, trots detta, upplever dålig lukt från avloppet, kan du med fördel använda dig utav kolfilter eller odörfällor. Dessa kan införskaffas i de flesta vanliga byggvaruhus.

Avluftning avlopp regler

För de avloppssystem som ska anslutas till egna avloppsanläggningar finns det en del regler. Alla dessa system skall avluftas genom att husets avloppssystem luftas via en ledning som mynnar fritt över tak. Ifall du är osäker på hur denna installation ska ske, bör du kontakta en auktoriserad VVS-entreprenör.

Placering av avloppsluftare

När det kommer till placeringen av avloppsluftare, bör man alltid sträva efter att ha öppen ventilation i båda ändarna av systemet.

Ventilationen av avloppet sker via slamavskiljaren och ledningarnas ventilationsstam i huset. Här är det också viktigt att tänka på att ventilationsstammen måste mynna fritt i luften, vilket vi nämnde tidigare. Ett bra sätt att göra detta på är genom en så kallad skorstensverkan. Genom denna kommer självdrag att uppstå, vilket gör att luft förs in i anläggningen.

Problem med avloppet? Ta hjälp av Avloppsservice 

Ifall du upplever problem med ditt avlopp, kan du med fördel kontakta oss på Avloppsservice. Efter våra 15 år inom branschen har vi samlat på oss djup kunskap och erfarenhet kring det mesta som rör fastighetsbelagda avloppsrör.

Vid de fall som det kan vara svårt att lokalisera var i rören felet ligger, kan vi bland annat erbjuda rörinspektion eller ledningssökning bland många andra tjänster.

Fyll enkelt i vårt kontaktformulär eller ring oss direkt på 08-25 17 32 vid akuta problem med avloppet. Välkommen!