Funderar du på att göra en stamspolning men är osäker på vad det egentligen innebär, hur ofta man bör göra det och vilket resultat det får? Då har du hamnat helt rätt. Inte nog med att vi på Avloppsservice kan erbjuda stamspolning inom hela Stockholmsområdet, tänkte vi i denna artikel dela med oss om allt du behöver veta om just stamspolning.

Vad innebär stamspolning? 

Till att börja med tänkte vi reda ut vad stamspolning egentligen innebär och hur det går till. För att kort förklara vad en stamspolning innebär så används en väldigt kraftig maskin för att djupgående rengöra avloppsrör invändigt. Detta sker med hjälp av varmt vatten och ett väldigt högt tryck som skapar en kraftfull vattenstråle som tar sig igenom fastighetens rör. Tack vare det höga trycket och det varma vattnet så avlägsnas effektivt avlagringar och eventuella föremål.

stamspolning

Resultatet efter en stamspolning

När du har bättre koll på vad en stamspolning innebär och hur det går till, tänkte vi reda ut vilket resultatet blir. En del kan nämligen vara skeptiska och undra ”varför ska jag egentligen behöva göra en stamspolning” eller ”vilket resultat kommer det att ge mig”.

Genom att genomföra en stamspolning så tar du hand om din fastighet både på kort och lång sikt. Ett vanligt problem i fastigheter är nämligen att avloppsstammarna täpps igen och leder till stopp i avloppen. Något som i sin tur kan leda till förödande vattenskador. När denna olycka väl är framme så är det oftast väldigt kostsamt att ta itu med problemet.

Att genomföra stamspolningar regelbundet har alltså många positiva resultat:

  • Avlagringar såsom fett och eventuella andra föremål som fastnat i avloppet avlägsnas effektivt.
  • Risken för stopp i avloppet och förödande vattenskador minskar avsevärt.
  • Livslängden på rör och stammar förlängs.

Hur ofta bör man utföra en stamspolning? 

Som vi nämnt innan så bör man genomföra stamspolningar med jämna mellanrum för att nå bästa möjliga resultat och även arbeta i förebyggande syfte. Men hur ofta behöver man egentligen stamspola?

På denna fråga finns tyvärr inget definitivt svar eftersom detta varierar beroende på fastighetens ålder, vilket skick den är i, samt hur stora rören är. För många fastigheter så brukar det räcka med att stamspola vart femte år. Vi har dock varit med om många äldre fastigheter i Stockholm som behövts spolas oftare.

Vad kostar stamspolning?

En fråga som också dyker upp ofta är ”vad kostar stamspolning?”. Likt föregående fråga så finns det tyvärr inget definitivt svar på detta eftersom priset varierar beroende på fastighetens storlek, vilket skick den är i, hur många rör som ska spolas bland många andra faktorer.

För att få mer utförliga prisuppgifter som är anpassade efter din fastighet är du varmt välkommen att kontakta oss på Avloppsservice.

Ta hjälp av oss på Avloppsservice

Som vi har nämnt tidigare så erbjuder vi på Avloppsservice stamspolning av fastigheter i hela Stockholmsområdet. Vi åtar oss arbeten inom både små och stora fastigheter och tar gärna ett helhetsansvar över hela processen. Vilket inkluderar både avisering och kommunikation med de boende. Utöver detta så erbjuder vi dessutom jour vid akuta stopp.

Tveka inte på att höra av dig till oss på Avloppsservice med eventuella frågor eller funderingar. Du når oss enklast på 08-25 17 32. Varmt välkommen!