Välkommen till Avloppsservice

Vi rengör dina avlopp

Erfarenhet från 1998

Företaget Avloppsservice startades 1998 av Jonny Månsson i Bromma, Stockholm. I över 20 år har vi samlat på oss kunskap och erfarenhet kring det mesta som rör fastighetsbelagda avloppsrör.

Vi har idag utvecklats till ett komplett serviceföretag med inriktning på högtrycksspolning, rörinspektion och slamsugning.

Stopp i avlopp

Vi drabbas alla någon gång av stopp i avloppen. Med rätt utrustning löser vi de flesta problem med ditt avlopp

Stamspolning och rensning

Stamspola regelbundet och du förebygger då kostsamma problem med avloppen. Vi utför stamspolning i hela Stockholm

Hetvattenspolning

Med en hetvattenspolning tar vi snabbt och effektivt bort beläggningar i rören

Rörinspektion

Svårt att lokalisera vad felet sitter i rören? Med en rörinspektion hittar vi enkelt samt förebygger fel i dina rör

Fräsning

Riktigt hårda beläggningar och rotintrång tar vi enklast bort med en fräsning. Vi utför fräsning i hela Stockholm

Ledningssökning

Behöver du kartlägga rören eller behöver du lokalisera en läcka i dina rör? Vi löser problemen med den senaste tekniken