Rörinspektion

Hitta och förebygg fel med en rörinspektion

Problem med avloppet men du förstår inte varför? Ibland kan det vara svårt att hitta orsaken till varför ett problem med avloppen har uppstått. Då är en rörinspektion ett bra alternativ. Med hjälp av den senaste tekniken utför vi rörinspektioner i hela Stockholmsområdet.

Så går en rörinspektion till

Till en rörinspektion använder vi oss bara av den senaste tekniken. Med hjälp av en färgkamera filmar vi insidan av rören för att på så vis lokalisera vad för problem som uppstått. Det kan då röra sig om avlagringar som vuxit och täppt till, sprickor, läckage, rotangrepp, svackor i ledningar eller främmande föremål som fastnat.

En rörinspektion kan också förebygga framtida fel då vi ibland stöter på mindre komplikationer som kan åtgärdas innan de utvecklas till större problem. Vi har utrustning som kan filma rör från 30 mm upp till 400 mm. Resultatet av rörinspektion levererar vi antingen på en CD, ett USB-minne eller via en länk som vi skickar till din e-postadress.

Regleringar

Vi på Avloppsservice är ett auktoriserat inspektionsföretag och är medlem i SSTT och STVF – Sveriges TV-inspektionsföretag. Som medlem är vi utbildade och godkända enligt STVF-standard.

Varför behöver jag en rörinspektion?

Har du problem med dina rör men vet inte varför? Då kan en rörinspektion vara ett bra alternativ till att ta reda på vad som orsakar obehaget. Även om akuta problem inte uppstått så är en rörinspektion en bra och kostnadseffektiv metod till att förebygga problem. Vi kan då åtgärda problem innan de blir akuta och du slipper därmed större och kostsammare åtgärder. Skulle vi upptäcka fel vid en rörinspektion hjälper vi till med att ta fram en lämplig åtgärdsplan.

När behöver jag en rörinspektion?

Har du problem med tätt återkommande stopp i avloppen kan en rörinspektion hjälpa dig att ta reda på varför. Det är också bra att emellanåt göra en besiktning av rörens skick även om inget akut har inträffat. Vi kan då hitta osynliga fel och förebygga framtida skador. En besiktning kan även göras inför reparationer eller stambyten. En rörinspektion är även aktuell innan relining, som innebär att man ersätter gamla rör med nya utan att man behöver gräva upp dem. Då är en rörinspektion viktig så att vi kan säkerställa att allt ser bra ut innan bytet av rör sker.