Slamsugning

Vi slamsuger i hela Stockholmsområdet

Slamsugning förebygger problem med igensatta brunnar och avloppsledningar, vilket kan leda till kostsamma översvämningar. Vi på Avloppsservice erbjuder slamsugning för allt från dagvattenbrunnar till fettavskiljare. Vi hjälper både företag och privatpersoner i hela Stockholm med slamsugning.

Vi slamsuger det mesta!

Vi på Avloppsservice utför slamsugning främst för dagvattenbrunnar runt om i Stockholm, men det händer även att vi slamsuger andra slags brunnar så som enkammarbrunnar och trekammarbrunnar. Vi slamsuger även fettavskiljare, smörjgropar, septitankar (sluten tank) och mycket mer. Det mesta med andra ord!

Så går en slamsugning till

En slamsugning innebär att man tömmer och rengör något. Det finns olika genomföranden av en tömning och här är de vanligaste metoderna vi använder:

Heltömning innebär helt enkelt att allt ur det som ska slamsugas töms och rengörs.

Deltömning innebär att vi tar bort toppskiktet och även stora delar av bottenslammet, men vattnet lämnas kvar.

Topptömning innebär att toppskiktet sugs upp, vilket är vanligt när vi exempelvis tömmer en fettavskiljare.

Förebygg problem med regelbunden slamsugning

Förebygg problem och obehag genom regelbunden slamsugning. Om en slamsugning sker för sällan finns risken att du råkar ut för till exempel stopp och översvämning, och det kan då leda till kostsammare ingrepp för dig. Exempelvis så kan en översvämning i en bostadsrättsförening leda till att vatten rinner ner till en hyresgäst, vilket i sin tur kan leda till vattenskador.

När måste jag slamsuga?

Som sagt, slamsug regelbundet så förebygger du jobbiga problem så som översvämning. Vi slamsuger främst dagvattenbrunnar och dessa bör slamsugas i samband med hösten och när alla löv fallit ner till marken. Löven lägger sig i brunnarna och täpper till och om de inte rensas bort kan det innebära översvämning när regn, rusk och snö blir allt vanligare.

Andra brunnar och fettavskiljare rekommenderar vi också att du slamsuger regelbundet i förebyggande syfte. Hur ofta du måste slamsuga beror på vilken typ av brunn det gäller och dess storlek. Ring oss så kan vi komma med råd kring hur ofta du bör slamsuga.